Polityka Prywatności Woolskins

O naszej polityce prywatności

Woolskins dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne (np

ulepszać) nasze usługi i uważnie obchodzić się z posiadanymi przez nas informacjami o Tobie i sposobie, w jaki korzystasz

zebrał nasze usługi. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych w celach komercyjnych

osoby trzecie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z serwisu i świadczonych przez niego usług

Wełniane skóry. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 16.05.2022 r., wraz z publikacją a

nowa wersja wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o Tobie

są przez nas zbierane, w jakim celu oraz z kim i na jakich warunkach są one wykorzystywane

dane te mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Wyjaśniamy Ci również, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje

przechowujemy dane oraz w jaki sposób chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem i jakie masz prawa w związku z tym

dane osobowe, które nam przekazałeś.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, u

znajdź dane kontaktowe na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy przechowywanie), jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są przejrzyste.

Oprogramowanie sklepu internetowego

WooCommerce

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania firmy WooCommerce.

Dane osobowe, które nam udostępniasz na potrzeby naszych usług, zostaną udostępnione tej stronie.

WooCommerce ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam wsparcie (techniczne), nigdy nie użyje Twoich danych w żadnym innym celu.

Na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, WooCommerce jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł.

WooCommerce wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych dotyczących korzystania z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane.

WooCommerce zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy w celu dalszego doskonalenia usługi.

Hosting WooCommerce

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania WooCommerce, wybraliśmy AndersPulsief na nasz hosting.

Dane osobowe, które nam udostępniasz na potrzeby naszych usług, zostaną udostępnione tej stronie.

AndersPulsief ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam wsparcie (techniczne), nigdy nie użyje Twoich danych w żadnym innym celu.

AndersPulsief jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nimi umowy.

Te środki bezpieczeństwa polegają na zastosowaniu szyfrowania SSL i silnej polityki haseł.

Regularnie tworzone są kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.

hosting

Pulsacyjny

PRZYKŁAD: Kupujemy hosting i usługi e-mail od firmy Pulsief.

Pulsief przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Strona ta może jednak gromadzić metadane dotyczące korzystania z usług. To nie są dane osobowe.

Pulsief podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych.

Pulsief na podstawie umowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy.

E-maile i listy mailingowe

MailChimp

Wysyłamy nasze biuletyny e-mailowe za pomocą MailChimp.

MailChimp nigdy nie użyje Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do własnych celów.

Na dole każdego e-maila wysyłanego automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej zobaczysz link „zrezygnuj z subskrypcji”. Nie będziesz już otrzymywać naszego newslettera.

Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez MailChimp.

MailChimp wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane.

MailChimp zastrzega sobie prawo do usunięcia Twoich danych

w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania informacji stronom trzecim w tym kontekście.

HostnetPulsywny

Korzystamy z usług HostnetPulsief dla naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail.

Ta strona podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych.

HostnetPulsief nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy cały nasz ruch e-mail jako poufny.

procesory płatności

Pay.nl

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych Pay.nl.

Pay.nl przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Pay.nl podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Pay.nl zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi oraz do udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. W przypadku wniosku o odroczenie płatności (kredyt), Pay.nl udostępnia dane osobowe oraz dane zamówienia dostawcom usług post-płatniczych.

Wszystkie wymienione powyżej gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do części usług Pay.nl, w których angażuje strony trzecie.

Pay.nl nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Mollie

Korzystamy z platformy Mollie do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym.

Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej.

Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi oraz do udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście.

Wszystkie wymienione powyżej gwarancje w zakresie ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do części usług Mollie, w których angażują osoby trzecie.

Mollie nie przechowuje Twoich danych dłużej niż zezwalają na to przepisy prawa.

Klarna

Korzystamy z platformy Klarna do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym.

Klarna przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej.

Klarna podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony użytkownika

chronić dane osobowe.

Klarna zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi oraz do udostępniania (anonimowych) danych stronom trzecim w tym kontekście. W przypadku wniosku o odroczenie płatności (kredyt), Klarna udostępnia dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej agencjom ratingowym.

Wszystkie wyżej wymienione gwarancje w zakresie ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do części usług Klarna, w których angażują osoby trzecie.

Klarna nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.

Opinie

WebwinkelKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur.

Jeśli zostawisz recenzję za pośrednictwem WebwinkelKeur, jesteś zobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

WebwinkelKeur udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli powiązać recenzję z Twoim zamówieniem.

WebwinkelKeur publikuje również Twoje imię i nazwisko na swojej stronie internetowej.

W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia Twojej recenzji.

W przypadku, gdy zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail firmie WebwinkelKeur.

Wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do pozostawienia recenzji.

WebwinkelKeur podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych.

WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do angażowania osób trzecich w celu świadczenia usług, na co udzieliliśmy WebwinkelKeur zgody.

Wszystkie wymienione powyżej gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych mają zastosowanie również do części usługi, w których WebwinkelKeur angażuje strony trzecie.

Google

PRZYKŁAD: Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy Google.

Jeśli zostawisz recenzję za pośrednictwem Google, musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Google udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli powiązać recenzję z Twoim zamówieniem. Google publikuje również Twoje imię i nazwisko na swojej stronie internetowej.

W niektórych przypadkach Google może skontaktować się z Tobą, aby wyjaśnić Twoją opinię.

W przypadku, gdy zaprosimy Cię do wystawienia recenzji, udostępnimy Google Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do pozostawienia recenzji.

Firma Google podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Google zastrzega sobie prawo do zaangażowania osób trzecich w celu świadczenia usługi, na których polegamy

Google wyraził zgodę.

Wszystkie wyżej wymienione gwarancje w zakresie ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do części usługi, w których [DOSTAWCA] angażuje strony trzecie.

Wysyłka i logistyka

PostNL

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie paczki do Ciebie.

Do realizacji dostaw korzystamy z usług PostNL.

Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili PostNL Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania.

PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu wykonania umowy.

W przypadku, gdy PostNL zaangażuje podwykonawców, PostNL udostępni również Twoje dane tym stronom

Moja paczka

PRZYKŁAD: Jeśli składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci paczki.

Do realizacji dostaw korzystamy z usług MyParcel.

Dlatego konieczne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania MyParcel.

MyParcel wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy.

W przypadku, gdy MyParcel angażuje podwykonawców, MyParcel udostępni Twoje dane również tym podmiotom

Fakturowanie i księgowość

Szybki start

PRZYKŁAD: Korzystamy z usług Snelstart, aby śledzić naszą administrację i księgowość.

Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, dane adresowe i zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia.

Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przesyłane i przechowywane w sposób chroniony.

Snelstart jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktować Twoje dane jako poufne.

Snelstart nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży

Bol.com

Sprzedajemy (część) naszych artykułów za pośrednictwem platformy Bol.com.

Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Bol.com udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe.

Używamy tych informacji do przetwarzania Twojego zamówienia.

Traktujemy Twoje dane w sposób poufny i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą i nieupoważnionym użyciem

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Używamy Twoich danych wyłącznie na potrzeby naszych usług.

Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z powierzonym Ci zleceniem.

Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam informacje, a my wykorzystamy te informacje – w inny sposób niż na Twoją prośbę – w celu późniejszego skontaktowania się z Tobą, poprosimy Cię o wyraźną zgodę.

Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem wypełnienia obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych.

Wszystkie te strony trzecie są zobowiązane do zachowania tajemnicy na mocy umowy między nimi a nami, przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług.

Te dane (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach firma Woolskins może być prawnie zobowiązana do udostępnienia Twoich danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi.

W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale sprzeciwimy się temu w ramach możliwości, jakie daje nam prawo.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem.

Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług.

Jeśli nam to wskażesz, potraktujemy to również jako prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi (osobowymi), więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak upłynie odpowiedni okres.

Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w odpowiedzi na Twoje zamówienie.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami holenderskimi i europejskimi jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu.

Poniżej wyjaśniamy, jakie to są prawa i jak można się na nie powoływać.

Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy tylko kopie i kopie Twoich danych na Twój już znany adres e-mail.

W przypadku chęci otrzymania danych na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o wylegitymowanie się.

Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków, w przypadku prośby o zapomnienie administrujemy danymi zanonimizowanymi.

Otrzymasz wszystkie wyciągi i kopie danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach.

W każdej chwili masz prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo inspekcji

Zawsze masz prawo wglądu do danych, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, które dotyczą Twojej osoby lub które można z nią powiązać.

Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności.

Następnie otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę w ciągu 30 dni.

Jeśli Twoja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, prześlemy Ci kopię wszystkich danych wraz z przeglądem podmiotów przetwarzających, które przechowują te dane, z podaniem kategorii, w której przechowujemy te dane, na znany nam adres e-mail.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do korekty danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, które dotyczą Twojej osoby lub które można z nią powiązać.

Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności.

Następnie otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę w ciągu 30 dni. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci potwierdzenie zmiany danych na znany nam adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo ograniczyć dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, które dotyczą Twojej osoby lub które można z nią powiązać.

Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności.

Następnie otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę w ciągu 30 dni.

Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą już przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, które odnoszą się do Twojej osoby lub które można z nią powiązać, były przetwarzane przez inny podmiot.

Możesz złożyć wniosek w tej sprawie do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności.

Następnie otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę w ciągu 30 dni.

Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, prześlemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetwarzaliśmy lub które zostały przetworzone przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie na znany nam adres e-mail.

W takim przypadku najprawdopodobniej nie będziemy mogli kontynuować usługi, ponieważ nie można już zagwarantować bezpiecznego łączenia plików danych.

Prawo sprzeciwu i inne prawa

W niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez lub w imieniu Woolskins.

W przypadku wniesienia sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.

Jeżeli Twój sprzeciw będzie uzasadniony, udostępnimy Ci kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, a następnie na stałe zawiesimy ich przetwarzanie.

Masz również prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób, w jaki to prawo ma zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową w sprawach dotyczących prywatności.

Ciasteczka

Google Analytics

Za pośrednictwem naszej strony internetowej umieszczane są pliki cookies amerykańskiej firmy Google w ramach usługi „Analytics”.

Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny.

Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany do udostępnienia tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Nie zezwoliliśmy Google na wykorzystywanie informacji analitycznych uzyskanych dla innych usług Google.

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku, gdy oprogramowanie firm trzecich korzysta z plików cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak na tej stronie zawsze znajdziesz najnowszą wersję.

Jeżeli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Szczegóły kontaktu

Woolskins

Marnixstraat 387-1 1016XR Amsterdam Holandia T (020) 204-4557 E info@woolskins.eu

Osoba kontaktowa w sprawach prywatności

Agata Klimczyńska

Wycena www.woolskins.eu pod adresem Recenzje klientów dotyczące znaku zaufania w sklepie internetowym is 9.8/10 gebaseerd op 397 reviews.