Sekretesspolicy Woolskins

Om vår integritetspolicy

Woolskins bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast data som vi behöver för (den

förbättra) våra tjänster och hantera informationen vi tillhandahåller om dig och din användning med omsorg

våra tjänster har samlats in. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål

utomstående.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls där

Ullskinn. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 16/05/2022, med publicering av en

ny version ogiltigförklarar giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilken information om dig

samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka förutsättningar

dessa uppgifter kan eventuellt delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi behandlar din

lagra data och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har i förhållande till det

de personuppgifter du lämnar till oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår integritetskontakt, du

hitta kontaktuppgifter i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandling

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är synliga.

Programvara för webbutik

WooCommerce

Vår onlinebutik har utvecklats med programvaran WooCommerce.

Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss till förmån för våra tjänster kommer att delas med denna part.

WooCommerce har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål.

WooCommerce är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy.

WooCommerce använder cookies för att samla in teknisk information angående din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras.

WooCommerce förbehåller sig rätten att dela insamlad data inom sin egen grupp för att ytterligare förbättra sina tjänster.

WooCommerce-värd

Vår webbutik är utvecklad med mjukvara från WooCommerce, vi har valt AndersPulsief för vårt webbhotell.

Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss till förmån för våra tjänster kommer att delas med denna part.

AndersPulsief har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål.

AndersPulsief är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder utifrån det avtal vi har slutit med dem.

Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy.

Säkerhetskopieringar görs regelbundet för att förhindra dataförlust.

webbhotell

Pulserande

EXEMPEL: Vi köper webbhotell och e-posttjänster från Pulsief.

Pulsief behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter.

Pulsief har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter.

Pulsief är skyldig att iaktta sekretess enligt avtalet.

E-post och e-postlistor

MailChimp

Vi skickar våra e-postnyhetsbrev med MailChimp.

MailChimp kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften.

Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats ser du länken "avsluta prenumeration". Du får då inte längre vårt nyhetsbrev.

Dina personuppgifter lagras säkert av MailChimp.

MailChimp använder cookies och annan internetteknik som ger insikt om huruvida e-postmeddelanden öppnas och läses.

MailChimp förbehåller sig rätten att behandla dina uppgifter

använda den för att ytterligare förbättra tjänsterna och i detta sammanhang dela information med tredje part.

HostnetPulsief

Vi använder HostnetPulsiefs tjänster för vår vanliga affärse-posttrafik.

Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt.

HostnetPulsief har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsbehandlare

Pay.nl

Vi använder betaltjänstleverantören Pay.nl för att behandla (en del av) betalningarna i vår webbutik.

Pay.nl behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Pay.nl har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Pay.nl förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. I fallet med en ansökan om uppskjuten betalning (kreditmöjlighet) delar Pay.nl personuppgifter och orderdata med leverantörer av efterbetalningstjänster.

Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Pay.nls tjänster som det anlitar tredje part för.

Pay.nl lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt de juridiska villkoren.

Mollie

Vi använder Mollie-plattformen för att behandla (en del av) betalningarna i vår webbutik.

Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer.

Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsterna och att i detta sammanhang dela (anonymiserad) data med tredje part.

Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Mollies tjänster som de anlitar tredje part för.

Mollie lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstadgade perioder.

Clana

Vi använder Klarna-plattformen för att behandla (en del av) betalningarna i vår webbutik.

Klarna behandlar ditt namn, adress och bostadsuppgifter samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer.

Klarna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din

skydda personuppgifter.

Klarna förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. Vid ansökan om anstånd med betalning (kreditmöjlighet) delar Klarna personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut.

Alla ovan nämnda garantier vad gäller skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Klarnas tjänster som de anlitar tredje part för.

Klarna lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstadgade perioder.

Recensioner

WebwinkelKeur

Vi samlar in recensioner via WebwinkelKeur-plattformen.

Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur måste du ange namn och e-postadress.

WebwinkelKeur delar denna information med oss så att vi kan länka recensionen till din beställning.

WebwinkelKeur publicerar även ditt namn på sin egen webbplats.

I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att ge en förklaring av din recension.

Om vi bjuder in dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur.

De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension.

WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

WebwinkelKeur förbehåller sig rätten att engagera tredje part för att tillhandahålla tjänster, och vi har gett WebwinkelKeur tillstånd att göra det.

Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsterna som WebwinkelKeur anlitar tredje part för.

Google

EXEMPEL: Vi samlar in recensioner via Googles plattform.

Om du lämnar en recension via Google måste du ange ditt namn och din e-postadress.

Google delar denna information med oss så att vi kan länka recensionen till din beställning. Google publicerar även ditt namn på sin egen webbplats.

I vissa fall kan Google kontakta dig för att ge en förklaring av din recension.

Om vi bjuder in dig att lämna en recension delar vi ditt namn och din e-postadress med Google.

De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension.

Google har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Google förbehåller sig rätten att engagera tredje part för att tillhandahålla sina tjänster, och vi rekommenderar detta

Google har gett tillstånd.

Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsten som [LEVERANTÖREN] anlitar tredje part för.

Frakt och logistik

PostNL

Om du lägger en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig.

Vi använder PostNL:s tjänster för att utföra leveranser.

Det är nödvändigt för oss att dela ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter med PostNL.

PostNL använder endast denna information i syfte att verkställa avtalet.

I händelse av att PostNL anlitar underleverantörer kommer PostNL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter

MyParcel

EXEMPEL: Om du lägger en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig.

Vi använder MyParcels tjänster för att utföra leveranser.

Det är nödvändigt för oss att dela ditt namn, adress och bostadsinformation med MyParcel.

MyParcel använder endast denna information i syfte att fullgöra avtalet.

I händelse av att MyParcel anlitar underleverantörer kommer MyParcel även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter

Fakturering och redovisning

Snabbstart

EXEMPEL: Vi använder Snelstarts tjänster för att underhålla vår administration och bokföring.

Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning.

Dessa uppgifter används för att administrera försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras skyddade.

Snelstart är skyldig att upprätthålla sekretess och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt.

Snelstart använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Externa försäljningskanaler

Bol.com

Vi säljer (en del av) våra varor via Bol.com-plattformen.

Om du gör en beställning via denna plattform kommer Bol.com att dela din beställning och dina personuppgifter med oss.

Vi använder denna information för att behandla din beställning.

Vi hanterar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning

Syfte med databehandling

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande för syftet med våra tjänster.

Det innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till det uppdrag du tillhandahåller.

Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar data med oss och vi använder dessa uppgifter för att kontakta dig vid ett senare tillfälle - annat än på din begäran - kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd att göra det.

Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att följa bokförings- och andra administrativa skyldigheter.

Dessa tredje parter är alla bundna till konfidentialitet på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk förpliktelse.

Automatiskt insamlad data

Data som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster.

Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete i skatte- och brottsutredningar

I lämpliga fall kan Woolskins enligt lag vara skyldigt att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar.

I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen erbjuder.

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund.

Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster.

Om du informerar oss om detta kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att bli glömd. Baserat på tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi behålla fakturor med dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som den tillämpliga perioden löper.

Däremot har anställda inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram som svar på ditt uppdrag.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss.

Nedan förklarar vi vilka dessa rättigheter är och hur du kan åberopa dessa rättigheter.

I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi endast kopior och kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till.

I händelse av att du önskar få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig.

Vi behåller en administration av genomförda förfrågningar, vid en förfrågan om att bli glömd administrerar vi anonymiserad data.

Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder inom våra system.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den holländska dataskyddsmyndigheten när som helst om du misstänker att vi använder dina personuppgifter felaktigt.

Besiktningsrätt

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig.

Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar.

Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter på den e-postadress som vi känner till, med en översikt över de processorer som har dessa uppgifter, med angivande av vilken kategori vi har lagrat dessa uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig ändrade.

Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse på att uppgifterna har justerats till den e-postadress som vi känner till.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar som rör din person eller som kan spåras tillbaka till dig.

Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar.

Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du avbryter begränsningen.

Rätt till portabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig, behandlade av annan part.

Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar.

Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra processorer eller tredje parter till den e-postadress som vi känner till.

Med all sannolikhet kan vi inte längre fortsätta tjänsten i ett sådant fall, eftersom säker länkning av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt till invändning och andra rättigheter

I tillämpliga fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Woolskins.

Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på hanteringen av din invändning.

Om din invändning är välgrundad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent.

Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering.

Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Småkakor

Google Analytics

Cookies från det amerikanska företaget Google placeras via vår webbplats som en del av tjänsten "Analytics".

Vi använder denna tjänst för att spåra och ta emot rapporter om hur besökare använder webbplatsen.

Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter baserat på tillämpliga lagar och förordningar.

Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.

Tredje parts cookies

I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies, anges detta i denna sekretesspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida.

Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

Kontaktuppgifter

Woolskins

Marnixstraat 387-1 1016XR Amsterdam Nederländerna T (020) 204-4557 E info@woolskins.eu

Kontaktperson för integritetsfrågor

Agata Klimczyńska

Betyget av www.woolskins.eu på WebwinkelKeur recensioner är 9,8/10 baserat på 686 recensioner.